Đức đang ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của 1 phụ nữ tại Dortmund, Đức. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của 1 phụ nữ tại Dortmund, Đức. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của 1 phụ nữ tại Dortmund, Đức. Ảnh: AFP.
Lên top