Đức có dấu hiệu lây nhiễm SARS-CoV-2 cao trở lại sau khi nới lỏng

Nhân viên vườn thú Berlin, Đức đang kiểm tra thân nhiệt của khách tham quan trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhân viên vườn thú Berlin, Đức đang kiểm tra thân nhiệt của khách tham quan trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhân viên vườn thú Berlin, Đức đang kiểm tra thân nhiệt của khách tham quan trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top