Đức: Chó được huấn luyện vài ngày đánh hơi COVID-19 với độ chính xác 94%

1 trong 8 con chó được huấn luyện trong vài ngày để đánh hơi được COVID-19. Ảnh: Chụp màn hình/Youtube
1 trong 8 con chó được huấn luyện trong vài ngày để đánh hơi được COVID-19. Ảnh: Chụp màn hình/Youtube
1 trong 8 con chó được huấn luyện trong vài ngày để đánh hơi được COVID-19. Ảnh: Chụp màn hình/Youtube
Lên top