Đức chính thức ''phanh khẩn cấp'' từ 24.4 để ngăn chặn COVID-19

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn thông báo Đức sẽ áp dụng hạn chế COVID-19 mới kể từ 24.4. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn thông báo Đức sẽ áp dụng hạn chế COVID-19 mới kể từ 24.4. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn thông báo Đức sẽ áp dụng hạn chế COVID-19 mới kể từ 24.4. Ảnh: AFP
Lên top