Đức chính thức có Thủ tướng mới

Tân Thủ tướng Đức Olaf Schozl. Ảnh: AFP
Tân Thủ tướng Đức Olaf Schozl. Ảnh: AFP
Tân Thủ tướng Đức Olaf Schozl. Ảnh: AFP
Lên top