Đức cân nhắc biện pháp ngăn chặn COVID-19 mạnh tay hơn trước Giáng sinh

Một số chợ Giáng sinh ở Đức áp dụng quy tắc 2G, chỉ cho phép người đã tiêm chủng hoặc đã bình phục sau mắc COVID-19 được tham dự. Ảnh: AFP
Một số chợ Giáng sinh ở Đức áp dụng quy tắc 2G, chỉ cho phép người đã tiêm chủng hoặc đã bình phục sau mắc COVID-19 được tham dự. Ảnh: AFP
Một số chợ Giáng sinh ở Đức áp dụng quy tắc 2G, chỉ cho phép người đã tiêm chủng hoặc đã bình phục sau mắc COVID-19 được tham dự. Ảnh: AFP
Lên top