Dubai phong tỏa trong 2 tuần để ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19

Chỉ một chiếc ô tô đang đi trên đường phố vắng vẻ ở Dubai ngày 31.3. Ảnh: AP
Chỉ một chiếc ô tô đang đi trên đường phố vắng vẻ ở Dubai ngày 31.3. Ảnh: AP
Chỉ một chiếc ô tô đang đi trên đường phố vắng vẻ ở Dubai ngày 31.3. Ảnh: AP
Lên top