Dựa vào đâu chúng ta biết hố đen vũ trụ thực sự tồn tại?

Lên top