Dưa lưới Nhật Bản "đắt xắt ra miếng" giảm 40 lần so với giá kỷ lục

Cặp dưa lưới Nhật Bản được bán với giá 120.000 yen tại buổi đấu giá đầu tiên của năm nay. Ảnh: AFP
Cặp dưa lưới Nhật Bản được bán với giá 120.000 yen tại buổi đấu giá đầu tiên của năm nay. Ảnh: AFP
Cặp dưa lưới Nhật Bản được bán với giá 120.000 yen tại buổi đấu giá đầu tiên của năm nay. Ảnh: AFP
Lên top