Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước

Công dân Việt Nam từ Mỹ về nước. Ảnh: BNG
Công dân Việt Nam từ Mỹ về nước. Ảnh: BNG
Công dân Việt Nam từ Mỹ về nước. Ảnh: BNG
Lên top