Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Mỹ trở về nước an toàn

Công dân Việt Nam từ Mỹ về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Mỹ về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Mỹ về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top