Đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước an toàn

Công dân Việt Nam từ San Francisco về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ San Francisco về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ San Francisco về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top