Đưa gần 700 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc và Nhật Bản về nước

Xét nghiệm COVID-19 ở sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Xét nghiệm COVID-19 ở sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Xét nghiệm COVID-19 ở sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Lên top