Đưa gần 600 công dân Việt Nam từ Mỹ và Singapore về nước an toàn

Hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore đã về nước an toàn. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore đã về nước an toàn. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore đã về nước an toàn. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top