Đưa gần 340 công dân Việt Nam từ Anh về nước an toàn

Đại sứ Trần Ngọc An gặp gỡ một số công dân Việt Nam chuẩn bị về nước tại sân bay Heathrow, London, Anh. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Đại sứ Trần Ngọc An gặp gỡ một số công dân Việt Nam chuẩn bị về nước tại sân bay Heathrow, London, Anh. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Đại sứ Trần Ngọc An gặp gỡ một số công dân Việt Nam chuẩn bị về nước tại sân bay Heathrow, London, Anh. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top