Đưa công dân Việt về nước phải phù hợp với năng lực cách ly trong nước

Phó phát ngôn Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó phát ngôn Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó phát ngôn Ngô Toàn Thắng. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top