Đưa công dân Việt Nam từ Brunei, Nhật Bản về nước

Công dân Việt Nam từ Brunei về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Brunei về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Brunei về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top