Đưa 340 công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước

Chuyến bay từ Australia, New Zealand và Tonga đưa 340 công dân Việt Nam về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Chuyến bay từ Australia, New Zealand và Tonga đưa 340 công dân Việt Nam về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Chuyến bay từ Australia, New Zealand và Tonga đưa 340 công dân Việt Nam về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top