Đưa 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn

Hơn 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước hôm 7.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hơn 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước hôm 7.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hơn 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước hôm 7.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top