Đưa 340 công dân Việt Nam từ Ấn Độ về nước

Gần 340 công dân Việt Nam từ Ấn Độ về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Gần 340 công dân Việt Nam từ Ấn Độ về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Gần 340 công dân Việt Nam từ Ấn Độ về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top