Đưa 290 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước

Công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước. Ảnh: BNG
Công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước. Ảnh: BNG
Công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước. Ảnh: BNG
Lên top