Đưa 270 công dân Việt Nam từ Cyprus và Saudi Arabia về nước

Công dân Việt Nam từ Cyprus về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Cyprus về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Cyprus về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top