Đưa 230 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước

Công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top