Dự trữ vàng và ngoại tệ của Trung Quốc tăng bất ngờ

Trung Quốc là một trong những nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc là một trong những nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc là một trong những nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Lên top