Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga tăng 1 tỉ USD trong 1 tuần

Giá vàng tăng kỷ lục thời gian gần đây đã đưa dự trữ của Nga lên cao nhất mọi thời đại. Ảnh: Getty.
Giá vàng tăng kỷ lục thời gian gần đây đã đưa dự trữ của Nga lên cao nhất mọi thời đại. Ảnh: Getty.
Giá vàng tăng kỷ lục thời gian gần đây đã đưa dự trữ của Nga lên cao nhất mọi thời đại. Ảnh: Getty.
Lên top