Dự trữ vàng của Nga đạt mức cao nhất mọi thời đại

Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga hiện ở mức hơn 600 tỉ USD. Ảnh: Getty Images
Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga hiện ở mức hơn 600 tỉ USD. Ảnh: Getty Images
Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga hiện ở mức hơn 600 tỉ USD. Ảnh: Getty Images
Lên top