Dù ông Trump và bà Clinton phản đối, TPP vẫn có thể được thông qua