Dù lũ lụt, Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên tăng trưởng sau COVID-19

Bất chấp đang trải qua đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 30 năm, kinh tế Trung Quốc quý II/2020 tăng 3,2%. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bất chấp đang trải qua đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 30 năm, kinh tế Trung Quốc quý II/2020 tăng 3,2%. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bất chấp đang trải qua đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 30 năm, kinh tế Trung Quốc quý II/2020 tăng 3,2%. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top