Dữ liệu mới chỉ ra cách hiệu quả để chống biến thể Delta

Dữ liệu sơ bộ ở Anh chỉ ra rằng tiêm chủng 2 liều vaccine COVID-19 đầy đủ là cách tốt nhất để chống biến thể Delta. Ảnh: AFP
Dữ liệu sơ bộ ở Anh chỉ ra rằng tiêm chủng 2 liều vaccine COVID-19 đầy đủ là cách tốt nhất để chống biến thể Delta. Ảnh: AFP
Dữ liệu sơ bộ ở Anh chỉ ra rằng tiêm chủng 2 liều vaccine COVID-19 đầy đủ là cách tốt nhất để chống biến thể Delta. Ảnh: AFP
Lên top