Du lịch Tây Ban Nha hy vọng hồi sinh vào mùa hè 2021

Tây Ban Nha hy vọng sẽ hồi sinh ngành du lịch trong mùa hè 2021 với việc triển khai các biện pháp thu hút du khách quốc tế. Ảnh: AFP
Tây Ban Nha hy vọng sẽ hồi sinh ngành du lịch trong mùa hè 2021 với việc triển khai các biện pháp thu hút du khách quốc tế. Ảnh: AFP
Tây Ban Nha hy vọng sẽ hồi sinh ngành du lịch trong mùa hè 2021 với việc triển khai các biện pháp thu hút du khách quốc tế. Ảnh: AFP
Lên top