Dù được bầu, Donald Trump vẫn đang đối diện hàng chục vụ kiện