Dự đoán lạc quan về năm 2021 thắng đại dịch COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021 dự kiến sẽ chuyển biến tích cực nhờ vaccine. Ảnh: AFP
Dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021 dự kiến sẽ chuyển biến tích cực nhờ vaccine. Ảnh: AFP
Dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021 dự kiến sẽ chuyển biến tích cực nhờ vaccine. Ảnh: AFP
Lên top