Dự báo triển vọng kinh tế thế giới 2021

Các nền kinh tế ở Châu Á dự kiến sẽ tìm kiếm được động lực tăng trưởng kinh tế và thương mại mới. Ảnh: AFP
Các nền kinh tế ở Châu Á dự kiến sẽ tìm kiếm được động lực tăng trưởng kinh tế và thương mại mới. Ảnh: AFP
Các nền kinh tế ở Châu Á dự kiến sẽ tìm kiếm được động lực tăng trưởng kinh tế và thương mại mới. Ảnh: AFP
Lên top