Dự báo thời tiết vũ trụ đóng vai trò quan trọng không ngờ với Trái đất

Tàu vũ trụ SDO chụp hình ảnh một CME ở Mặt trời vào ngày 18.6.2015. Ảnh: NASA
Tàu vũ trụ SDO chụp hình ảnh một CME ở Mặt trời vào ngày 18.6.2015. Ảnh: NASA
Tàu vũ trụ SDO chụp hình ảnh một CME ở Mặt trời vào ngày 18.6.2015. Ảnh: NASA
Lên top