Dự báo thời tiết đáng chú ý về mùa đông năm 2021

Các mô hình dự báo thời tiết cho thấy hiện tượng La Nina sẽ quay lại trong mùa đông 2021. Ảnh: NOAA
Các mô hình dự báo thời tiết cho thấy hiện tượng La Nina sẽ quay lại trong mùa đông 2021. Ảnh: NOAA
Các mô hình dự báo thời tiết cho thấy hiện tượng La Nina sẽ quay lại trong mùa đông 2021. Ảnh: NOAA
Lên top