Dự báo thời tiết Biển Đông: Hai áp thấp xuất hiện ở Philippines

Ảnh vệ tinh dự báo thời tiết khu vực Biển Đông ngày 24.10. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Ảnh vệ tinh dự báo thời tiết khu vực Biển Đông ngày 24.10. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Ảnh vệ tinh dự báo thời tiết khu vực Biển Đông ngày 24.10. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Lên top