Dự báo thời điểm kết thúc đợt mưa lũ "nghìn năm có một" ở Trung Quốc

Mưa lũ ở Hà Nam, Trung Quốc do nhiều nguyên nhân, trong đó có địa hình và bão In-fa. Ảnh: AFP
Mưa lũ ở Hà Nam, Trung Quốc do nhiều nguyên nhân, trong đó có địa hình và bão In-fa. Ảnh: AFP
Mưa lũ ở Hà Nam, Trung Quốc do nhiều nguyên nhân, trong đó có địa hình và bão In-fa. Ảnh: AFP
Lên top