Dự báo thời điểm đồng USD sụp đổ, Mỹ suy thoái kép

Chuyên gia kinh tế dự báo đồng USD sụp đổ vào năm 2021. Ảnh: Getty Images
Chuyên gia kinh tế dự báo đồng USD sụp đổ vào năm 2021. Ảnh: Getty Images
Chuyên gia kinh tế dự báo đồng USD sụp đổ vào năm 2021. Ảnh: Getty Images
Lên top