Dự báo thời điểm đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 toàn cầu

Biển chỉ dẫn tiêm chủng COVID-19 ở Bedford, Anh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Biển chỉ dẫn tiêm chủng COVID-19 ở Bedford, Anh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Biển chỉ dẫn tiêm chủng COVID-19 ở Bedford, Anh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top