Dự báo thế giới năm 2020: Chắc chắn nhiều chuyện rồi sẽ khác

Dự báo cục diện quan hệ giữa Mỹ và Nga trong năm 2020 về cơ bản tiếp tục diễn biến theo chiều hướng hiện tại. Ảnh: Politico
Dự báo cục diện quan hệ giữa Mỹ và Nga trong năm 2020 về cơ bản tiếp tục diễn biến theo chiều hướng hiện tại. Ảnh: Politico
Dự báo cục diện quan hệ giữa Mỹ và Nga trong năm 2020 về cơ bản tiếp tục diễn biến theo chiều hướng hiện tại. Ảnh: Politico
Lên top