Dự báo quốc gia có nguy cơ biến mất vào cuối thế kỷ này

Maldives là quốc gia có nguy cơ biến mất vào cuối thế kỷ 21. Ảnh: AFP
Maldives là quốc gia có nguy cơ biến mất vào cuối thế kỷ 21. Ảnh: AFP
Maldives là quốc gia có nguy cơ biến mất vào cuối thế kỷ 21. Ảnh: AFP
Lên top