Dự báo những ngành nghề tăng vọt nhu cầu khi hết đại dịch COVID-19

Công nhân xây dựng vẫn làm việc trong dịch COVID-19 và tiếp tục có nhu cầu cao khi đại dịch kết thúc. Ảnh: AAP
Công nhân xây dựng vẫn làm việc trong dịch COVID-19 và tiếp tục có nhu cầu cao khi đại dịch kết thúc. Ảnh: AAP
Công nhân xây dựng vẫn làm việc trong dịch COVID-19 và tiếp tục có nhu cầu cao khi đại dịch kết thúc. Ảnh: AAP
Lên top