Dự báo ngân sách quốc phòng Trung Quốc vẫn tăng bất chấp đại dịch

Dự đoán ngân sách quốc phòng Trung Quốc vẫn tăng trong năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Dự đoán ngân sách quốc phòng Trung Quốc vẫn tăng trong năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Dự đoán ngân sách quốc phòng Trung Quốc vẫn tăng trong năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top