Dự báo lũ lụt, mưa dữ dội hơn ở Trung Quốc và các nước Châu Á

Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi mùa mưa ở Châu Á, làm cho lượng mưa tập trung hơn và lũ lụt lớn hơn. Trong ảnh là lũ lụt ở Trung Quốc khiến nước sông Dương Tử dâng cao. Ảnh: Getty.
Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi mùa mưa ở Châu Á, làm cho lượng mưa tập trung hơn và lũ lụt lớn hơn. Trong ảnh là lũ lụt ở Trung Quốc khiến nước sông Dương Tử dâng cao. Ảnh: Getty.
Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi mùa mưa ở Châu Á, làm cho lượng mưa tập trung hơn và lũ lụt lớn hơn. Trong ảnh là lũ lụt ở Trung Quốc khiến nước sông Dương Tử dâng cao. Ảnh: Getty.
Lên top