Dự báo bão Goni tăng cấp thành siêu bão trước khi đổ bộ Philippines

Dự báo hướng di chuyển của bão Goni. Ảnh: Rappler
Dự báo hướng di chuyển của bão Goni. Ảnh: Rappler
Dự báo hướng di chuyển của bão Goni. Ảnh: Rappler
Lên top