Dự án lớn hơn đập Tam Hiệp, Trung Quốc đi đầu về năng lượng sạch

Đập Tam Hiệp, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top