Dự án đường sắt Trung Quốc ở Kenya bị phán quyết phi pháp

Dự án đường sắt SGR của Trung Quốc ở Kenya. Ảnh: AFP
Dự án đường sắt SGR của Trung Quốc ở Kenya. Ảnh: AFP
Dự án đường sắt SGR của Trung Quốc ở Kenya. Ảnh: AFP
Lên top