Đợt tuyết rơi dày nhất trong vòng 12 năm qua bao trùm Hy Lạp

Hy Lạp trải qua đợt tuyết rơi dày chưa từng có trong hơn một thập kỷ. Ảnh: AFP.
Hy Lạp trải qua đợt tuyết rơi dày chưa từng có trong hơn một thập kỷ. Ảnh: AFP.
Hy Lạp trải qua đợt tuyết rơi dày chưa từng có trong hơn một thập kỷ. Ảnh: AFP.
Lên top