Đột phá tiến tới sáng tỏ bí ẩn về Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti

Tượng Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti. Ảnh: Bảo tàng Ägyptisches und Papyrussammlung.
Tượng Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti. Ảnh: Bảo tàng Ägyptisches und Papyrussammlung.
Tượng Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti. Ảnh: Bảo tàng Ägyptisches und Papyrussammlung.
Lên top