Đột phá mới trong xét nghiệm COVID-19 siêu nhanh ở Mỹ

FDA cho phép sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19 cho kết quả sau 2 phút. Ảnh: Getty Images
FDA cho phép sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19 cho kết quả sau 2 phút. Ảnh: Getty Images
FDA cho phép sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19 cho kết quả sau 2 phút. Ảnh: Getty Images
Lên top